Fasádne štúdio

Vo fasádnom štúdiu poskytujeme služby:

Poradenstvo :

  • výber vhodného zatepľovacieho systému podľa typu stavby - materiálu: starý objekt, novostavba, tehla, pórobetón, ytong
  • typ a hrúbka izolantu: polystyrén, minerálna vlna
  • druh fasádnej omietky: akrylátová, silikátová, silikónová
  • štruktúru fasádnej omietky: hrúbka zrna, typ prevedenia (ryhovaná , škrabaná)
  • vizualizáciu farebného prevedenia: výber farebného odtieňa fasádnej omietky

Spracovanie cenovej ponuky :

  • vypracovanie cenovej ponuky po obhliadke a zameraní: cenová ponuka obsahuje detailné položky rozdelené na časť 1. materiálovú 2. lešenie a časť 3. ceny práce
  • po prijatí a schválení cenovej ponuky vypracujeme zmluvu o dielo s jej všetkými náležitosťami (záruky...a pod. )
  • po ukončení stavebných práce pridávame preberací protokol.

Vo fasádnom štúdiu sú vystavené vzorky farebných odtieňov, štruktúr omietok , rezy kontaktných zatepľovacích systémov.

Pre zákazníkov, ktorí nepožadujú aj realizáciu ( výstavbu ) poskytujeme predaj len uceleného zatepľovacieho systému.

Farebné omietky po výbere na objednávku.

Kontaktujte nás pre viac informácií