Realizácie omietok na rodinné domy, objekty a ploty

Fasáda domu je dlhodobo vystavená vplyvom počasia, preto výberu fasádnej omietky by ste mali venovať dostatočnú pozornosť.

Omietka sa skladá z jadrovej omietky, ktorá slúži na vyrovnanie nerovností a tenkej vrstvy omietky, na ktorú sa nanesie fasádna farba.

Pri použití zatepľovacieho systému sa väčšinou používajú fasádne omietky a tieto sa rozdeľujú na: akrylátové, silikónové, silikátové, minerálne.

 Akrylátové omietky

medzi ich výhody patrí: cena, pružnosť, odolnosť voči oderu a poveternostným   vplyvom,. farebná stálosť, dobré kryjú

medzi ich nevýhody patrí: nie sú paropriepustné, nie sú antistatické t.j. usádza sa nich nečistota

použitie: na novostavby, nehodia sa na staršie domy, kde je dôležitá paropriepustnosť konštrukcie

Silikónové omietky

medzi ich výhody patrí:vysoká paropriepustnosť, farebná stálosť, vodovzdornosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom a oderu

medzi ich nevýhody patrí: vyššia cena, ťažšie sa pretierajú

použitie: na novostavby a aj na staršie domy, vhodná na sanačné, vlhké omietky, vhodné sú aj na betón

Silikátové omietky

medzi ich výhody patrí: vysoká paropriepustnosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom, vodovzdornosť, krycia schopnosť, množstvo odtieňov

medzi ich nevýhody patrí: krehkosť, možný vznik farebných nerovnosti pri spracovaní omietky

použitie: vhodná na všetky podklady, vhodná na betón, na renováciu starých fasád, na sanačné omietky

Minerálne omietky

medzi ich výhody patrí: cena, vysoká paropriepustnosť

medzi ich nevýhody patrí: nasiakavosť, potreba farebného náteru, malá odolnosť voči oderu

použitie: nepoužívať v prašnom prostredí

Samočistiace Omietky

medzi ich výhody patrí:odolná voči znečisteniu so samočistiacou schopnosťou, nehorľavá,vysoká paropriepustnosť, farebná stálosť, vodovzdornosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom a oderu.

medzi ich nevýhody patrí: vyššia cena

použitie: novostavby, staršie domy, domy pri cestách.

 

Naša firma používa fasádne omietky a fasádne farby od renomovaných kvalitných dodávateľov :

Baumit, spol. s r.o.  -  Bratislava ( www.baumit.sk )

Weber – Terranova – Bratislava ( www.weber-terranova.sk )

 

Kontaktujte nás pre viac informácií